Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Nathaniel Branden zasila asortyment Wartościowych Książek

Branden-6-filarow-poczucia-wlasnej-wartosci

W miesiącu listopadzie b.r. członkowie Stowarzyszenia „Wartościowa Książka” podjęli decyzję o wpisie książki Nathaniela Brandena pt.”Sześć filarów poczucia własnej wartości” do Złotego Katalogu Wartościowych Książek.

Recenzja w trakcie dodawania…

Reklamy


Dodaj komentarz

Konferencja czytelnicza z Władimirem Megre

Wladimir-Megre-Konferencja-Praga-2017

Dnia 16 września b.r. odbyła się w Pradze konferencja czytelnicza z Autorem serii „Dzwoniące Cedry Rosji” – Władimirem Megre. Spotkanie to zgromadziło Czytelników „zielonych książek” z terenu całej Europy. Było na nim również obecne przedstawicielstwo Stowarzyszenia Wartościowa Książka.

Konferencję zainaugurował występ czeskich Bardów oraz przemowa powitalna Organizatora. Poszczególne części ponad sześciogodzinnego spotkania urozmaicały występy muzyczne z pozytywną muzyką oraz prezentacja naturalnych produktów wytwarzanych w czeskich posiadłościach rodowych. Gwoździem programu były wypowiedzi Władimira Megre o swoich przeżyciach, przemyśleniach i doświadczeniach wynikających ze spotkań z Anastazją oraz jego odpowiedzi na pytania Czytelników.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć niniejszego spotkania należy uznać jednomyślną chęć skierowania przez zgromadzonych do czeskiego rządu projektu Ustawy o nieodpłatnym przydziale każdej chętnej rodzinie jednego hektara ziemi celem założenia na nim swojej Rodowej Posiadłości.

Ogromne zainteresowanie Konferencją (bilety wyprzedano na długo przed jej rozpoczęciem, Czytelnicy przybywali mimo tego faktu licząc na wstęp, a sala konferencyjna „pękała w szwach”), jak również jednomyślność w podjęciu uchwały o konieczności przedstawienia ww. projektu ustawy – niewątpliwie wskazują na wzrost zainteresowania ideami zawartymi w książkach z tzw. potocznie serii „Anastazja”. Może to świadczyć o oddolnym kształtowaniu się całkowicie nowych trendów nowego stylu życia, w które angażują się całe społeczności.

Więcej na: http://vmegre.ru/events/


Dodaj komentarz

I Ogólnopolski Dzień Działkowca i Święto całej Ziemi!

DD

Dnia 23 lipca b.r. w Kwiejcach Nowych – miejscowości położonej w głębi Puszczy Noteckiej odbyły się obchody I Ogólnopolskiego Dnia Działkowca i Święta całej Ziemi. Organizatorem uroczystości była Grupa Nieformalna „Jedność”, w skład której weszło Sołectwo Kwiejce Nowe, członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko, Stowarzyszenie Wartościowa Książka oraz Przyjaciele Anastazji. Projekt wsparła również Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania w ramach wygranego przez Grupę „Jedność” konkursu „Aktywni Mieszkańcy”. W obchodach wzięło udział ponad sto osób z różnych zakątków Polski, najliczniej z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego.

Od ok. godziny 9 – tej rano trwało prospołeczne sprzątanie lasu. Kilka minut po godz. 12 – tej, uroczystym przecięciem wstęgi przez Sołtysa Kwiejc Nowych Pana Piotra Kwitę, rozpoczęto część prelekcyjną uroczystości, którą poprzedziło przemówienie Pani Prezes Stowarzyszenia Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko Zofii Wołczek-Idzikowskiej, występ Chóru Śpiewaków przy Klubie Seniora „Drzeń” w Drezdenku pod kierownictwem Pani Marii Biedzińskiej przy zapewnieniu oprawy muzycznej przez Panów: Piotra Turczyna oraz Antoniego Żegotę oraz część artystyczno – literacka przygotowana przez lokalną młodzież, a nawiązująca do genezy święta czyli Księgi II Władmira Megre z serii „Dzwoniące Cedry Rosji”.

Podczas obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Działkowca i Święta całej Ziemi odbyło się sześć prelekcji tematycznych związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego, działaniem na rzecz Matki Ziemi oraz wszystkich istot żyjących. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się, jak z wykorzystaniem zasad permakultury założyć kwitnący i bioróżnorodny ogród na ziemi klasy VI i VI z. Mieli możliwość zapoznania się z bardziej ekologicznym i o 30 procent bardziej ekonomicznym sposobem palenia w piecu, czyli tzw. spalaniem od góry. Mistrz Kominiarstwa Pan Tomasz Mazur odpowiadał na pytania odnośnie możliwości wykorzystywania tej metody w różnych rodzajach urządzeń grzewczych. Swoją obecnością zaszczycił wydarzenie również przedstawiciel Związku Międzygminnego „Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – Pan Romuald Burczyk, który zachęcał zgromadzonych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz szczegółowo przedstawiał jej zasady oraz konsekwencje. Następnie Pani Gracjana Średniawska-Błaszkowska, wieloletnia i doświadczona instruktorka jazdy konnej oraz trenerka koni, opowiedziała o nawiązywaniu świadomych, przyjaznych i głębokich relacji ze zwierzętami. Później inżynier rolnictwa Pan Grzegorz Gruszko przedstawił historię rozwoju polskiej wsi, obecny stan faktyczny oraz ekologiczne perspektywy jej rozwoju w kontekście min. 1 hektarowych Rodowych Posiadłości. Na ostatnim z wykładów uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu fascynujących opowieści o ziołach, ich właściwościach oraz zastosowaniu. Prelekcję pt. „Zioła – powrót do Natury” poprowadził pasjonat sztuki zielarskiej Pan Tomasz Berłowski.

W przerwach między wykładami odbywała się degustacja, dostarczonych przez uczestników, plonów z własnych ogrodów oraz wegetariański poczęstunek cateringowy z przewagą przysmaków kuchni wegańskiej bezglutenowej. Prezentowano również eko stoisko z różnorodnymi ziołami, naturalnie uprawianym amarantusem, miodami z dobrej pasieki, książkami Władimira Megre z nowego wydania, matami do masażu stóp, a także antyalergicznymi mydłami własnego wyrobu.

Całość części prelekcyjnej zakończył Konkurs Wiedzy Ekologicznej, który wygrała miłośniczka sportów wszelakich Pani Barbara Figiel. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali m.in. cenne prezenty w postaci wartościowych książek, płyt z muzyką relaksacyjno – medytacyjną, ekologicznej gry planszowej „Nowa Cywilizacja”. Dalsza część obchodów niniejszego Święta przeniosła się na posesję prywatną, która stanowiła bazę wypadową na grzyby oraz spacery po lesie. Najwytrwalsi uczestnicy biesiadowali przy wspólnym ognisku do późnych godzin nocnych, a cała akcja – jak drzewa wieści niosą – zakończyła się dużym sukcesem edukacyjnym, przybliżając działania uczestników bliższemu kontaktowi z Naturą. 🙂

Relacja zdjęciowa: http://gminadrawsko.pl/aktualnosci/pokaz/1067


Dodaj komentarz

Głosujemy na Rodowe Posiadłości!

Projekt Rodowe Posiadłości

Czy znacie ideę Rodowych Posiadłości?

Mówiąc w skrócie polega ona na tym, że człowiek wchodzi w posiadanie kawałka ziemi (m.in. 1 ha) i przywraca jej pierwotne piękno, tworząc jednocześnie swój własny kawałek raju. Sadzi ogrodzenie z żywych drzew i krzewów, kopie staw, część działki zalesia, a na pozostałej buduje ekologiczny dom, zakłada sad oraz bioróżnorodny warzywnik.

Więcej o tej idei można poczytać w książkach Władmira Megre z serii „Dzwoniące Cedry Rosji”. W Rosji powstało już ponad 370 osad złożonych z takich właśnie posiadłości. Posiadłości, które przybliżają człowieka do Natury. Posiadłości, w których człowiek odżywia się w zgodzie z Naturą.

Projekt „Rodowych Posiadłości” został zgłoszony do ogólnoświatowego konkursu na projekty, które czynią Świat lepszym. Projekt ten pomaga chronić środowisko oraz klimat, sprzyja zdrowiu człowieka i Naturze w szerokim tego słowa znaczeniu.

Rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do dnia 7 lipca. Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest wart poparcia. Dlatego też prosimy Was o Wasze głosy. Każdy głos ma znaczenie. To jest głos na lepsze jutro:

https://youforg20.deutschland.de/en/family-homesteads-russia

***********

Rodowa Posiadłość jest indywidualną małą Ojczyzną. Bliskie relacje życia w niej – to relacje ukształtowane więzami krwi i jednością Ducha. Każda rodzina buduje swój mały raj na jednym hektarze ziemi ogrodzonym nie przez wielkie tradycyjne ogrodzenie, ale przez ogrodzenie, które żyje. Przytulny, jasny dom, owocowy sad, staw z czystą wodą i ogród warzywny. Tutaj ludzie mogą kształtować najlepsze warunki do życia, twórczej pracy i wychowywania dzieci.

Ta idea skierowana też jest do władz państwowych, aby na poziomie legislacyjnym przydzieliły dożywotnio jeden hektar ziemi każdej chętnej rodzinie, tak aby mogła ona założyć własną Rodową Posiadłość. Ziemia jest przydzielana w dożywotnie władanie bez prawa do sprzedaży, ale z możliwością przekazania w drodze dziedziczenia. Produkty wytwarzane w Rodowej Posiadłości nie powinny podlegać żadnemu opodatkowaniu.

Koncepcja ta została opisana w książkach Władimira Megre z serii „Dzwoniące Cedry Rosji”.

Jest to koncepcja świadomego życia na ziemi, w zgodzie ze sobą i Naturą. Idea ta pozytywnie rezonuje z mieszkańcami wielu krajów, w których książki te zostały opublikowane: w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Europie. Sam pomysł pojawił się ponad 15 lat temu. Rodowe Posiadłości łączą się razem w Osady. Dzisiaj w samej Rosji znajduje się ponad 370 Osad – nowych wspólnot składających się z Rodowych Posiadłości – i ich liczba rośnie z każdym rokiem. Ponad 40 000 rodzin zaczęło prowadzić zdrowy tryb życia, zakładać ogrody i sadzić kwiaty, obracając swój hektar w kwitnące oazy. Nie każdy kraj ma wystarczająco dużo ziemi, ale są kraje w których ziemia leży odłogiem i te kraje mogłyby przyjąć ludzi, którzy są zainteresowani kreowaniem własnych Rodowych Posiadłości.

Mieszkańcy Osad pochodzą z różnych warstw społecznych, wyznań religijnych, grup wiekowych i narodowości. Kreowanie tych Osad to znak, że droga życia ludzkiego społeczeństwa zaczyna się rozwijać. Ludzie poprawiają stan środowiska oraz znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia między sobą. To, co ich łączy to idea przemienienia tej planety w kwitnący ogród.

Aby projekt „Rodowych Posiadłości” się rozwijał, chcielibyśmy przeznaczyć połowę z wygranej nagrody na organizowanie podobnych konkursów, a drugą połowę na nakręcenie filmu o Rodowych Posiadłościach. W tym filmie opowiemy o tej koncepcji oraz pokażemy jak życie osoby, która wybrała taką drogę ulega przemianie. Dzięki temu filmowi będziemy mieli możliwość dotrzeć do tak dużej liczby ludzi na całym Świecie jak to tylko możliwe. To może zmienić ten Świat na lepsze i pomóc chronić środowisko naturalne. Podsumowując, ludzie w Osadach traktują Naturę z wielką troskliwością: wzbogacają opuszczoną ziemię i zasadzają ogromną ilość drzew i kwiatów. Oni tworzą nowy świat, taki w którym nie ma agresji, wojny ani przestępstw.

źródło: http://vmegre.com/events/38118


Dodaj komentarz

Naszym zdaniem: Najpiękniejsza z najpiękniejszych, najwartościowsza z tych najbardziej wartościowych… Oto przed Państwem…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Są na Świecie piękne książki, są i wartościowe. Są też takie, które posiadają oba te przymioty. Jeśli jakaś książka „rozstrząsa” chociaż jedną kwestię istotną z punktu widzenia całej ludzkości i robi to w sposób przemawiający do wyobraźni i świadomości człowieka, przyczyniając się do uzdrawiania tego Świata – można taką książkę uznać za wartościową. I takich książek wiele mamy w swoim arsenale.

Jest jednak pewna perła w morzu książek, „wisienka na torcie”, najjaśniejszy brylant w koronie wartościowych światowych publikacji… To seria książek traktująca życie i wszelkie sprawy, jakie tylko mogą Ci przyjść na myśl – Drogi Czytelniku – w sposób całościowy, kompletny i kompetentny. Kolekcja książek napisanych przez Władimira Megre. I właśnie je jako pierwsze, dnia 15 września ubiegłego roku,  uznaliśmy za niezwykle Wartościowe Książki, wpisując je (w języku oryginału) do naszego Złotego Katalogu.

Cała seria dziesięciu tomów autorstwa Władimira Megre nosi nazwę „Dzwoniące Cedry Rosji”. Na fotografii widnieje Księga II, której tytuł jest zbieżny z nazwą całej serii.

Księga II pt. „Dzwoniące Cedry Rosji” to kontynuacja historii Autora po spotkaniu z Anastazją – kobietą mieszkającą w głębi syberyjskiej tajgi, przedstawicielką starożytnej cywilizacji, która zachowuje wiedzę Pierwszych Źródeł – oraz dalszy, poszerzony zbiór wyjątkowych, otrzymanych od niej informacji.

Anastazja ujawnia m.in. tajemnice egipskich piramid (której współczesnym naukowcom do dziś nie udało się rozwikłać) oraz przeznaczenie zagadkowych dolmenów znajdujących się w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Ponadto Anastazja m.in. określa warunki, jakie muszą zaistnieć, by człowiek uzdrowił nie tylko swoje ciało fizyczne, ale także i Duszę, odkrywa przed Czytelnikiem istnienie Uniwersalnego Wymiaru Mądrości, wypełnionego świetlistymi myślami wytworzonymi przez wszystkich ludzi żyjących dotychczas na Ziemi. Co więcej, ujawnia przed nami możliwość i sposób czerpania wiedzy z tego niewyobrażalnie bogatego źródła. Książka zawiera wiele unikalnych, istotnych informacji niedostępnych w żadnych innych publikacjach. Autor przenosi Czytelnika od rajskiej polanki Anastazji w syberyjskiej tajdze do zurbanizowanych zakątków Moskwy, od starożytnych tajemnic naszych przodków ku świetlistej wizji ludzkości.

Członkowie Stowarzyszenia są absolutnie zgodni co do faktu, iż wiedza prezentowana przez Anastazję, a spisana przez Autora książki, stanowi unikat w skali światowej i zasługuje na szerokie rozpowszechnianie. Służy bowiem Dobru zarówno pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości. Dlatego też Stowarzyszenie „Wartościowa Książka” zdecydowało się wydać serię książek Władimira Megre na rynek polski, w wersji pełnej, jak najbardziej zgodnej z oryginałem, z poszanowaniem praw autorskich oraz w pięknej i estetycznej szacie graficznej z najwyższą troską o detale. Księga II wydana jest w twardej oprawie. Posiada zieloną zakładkę (tasiemkę), a w środku… dużo zgrabnych cedrowych szyszek i rosochatych gałązek dzwoniących cedrów. 😉

Wszelkie pytania odnośnie książki oraz możliwości jej zakupu prosimy kierować na maila: przyjaciele.anastazji@gmail.com

Gorąco zachęcamy do lektury! 🙂


Dodaj komentarz

Potęgą podświadomości Świat stoi

Dzien-Kobiet-Kwiejce Nowe-Stowarzyszenie-Wartosciowa-Ksiazka-Potega-podswiadomosci-Swiat-Ksiazki-EkoHellux

Dnia 12 marca podczas lokalnych obchodów Dnia Kobiet w Kwiejcach Nowych, Stowarzyszenie „Wartościowa Książka” wręczyło uczestniczącym weń Paniom z Gminy Drawsko po egzemplarzu niezwykle Wartościowej Książki: „Potęgi podświadomości” Josepha Murphy’ego.

Przeprowadzenie całej tej prospołecznej akcji było możliwe dzięki Wydawcy ww. publikacji, tj. Wydawnictwu Świat Książki. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować niniejszej organizacji za zaangażowanie w działanie na rzecz dobra ogółu.  Dziękujemy Państwu zarówno za wydanie „Potęgi podświadomości” na polski rynek, jak i jej popularyzację. Jak twierdzą członkowie Stowarzyszenia „Wartościowa Książka”: gdyby lektura Josepha Murphy’ego była obowiązkowa w szkole – mentalność polskiego narodu mogłaby ulec diametralnej zmianie w kierunku pozytywnym.

Uprzejmie dziękujemy również firmie EkoHellux z Kluczborka za dostarczenie nam miłych dla oka, estetycznych, schludnych, a nade wszystko ekologicznych papierowych torebek do zapakowania książek.

Niechaj dobre, czyste intencje, zamiary i pomysły zawsze towarzyszą Państwu w Waszej działalności, trwale zmieniając oblicze tego Świata na lepsze.


Dodaj komentarz

Dżungla zdrowia Beaty Pawlikowskiej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wszystko ma swoje znaczenie… To, co wkładasz każdego dnia do ust również. To co zjadasz wpłwa na twoje ciało fizyczne, umysł i duszę. Spożywając pożywienie przesycone uzyskaną w laboratorium chemią (konserwantami, aromatami, pestycydami, herbicydami) – stajesz się chemicznym śmietnikiem, swoistą bombą z opóźnionym zapłonem….

Mało kto potrafi nam to uświadomić równie sugestywnie jak Beata Pawlikowska. Jej książka „W dżungli zdrowia” dosłownie powala z nóg, a czytając ją nie raz zadajemy sobie pytanie: „Naprawdę? Czy coś takiego może mieć miejsce we współczesnym Świecie? Naprawdę? Jak to w ogóle możliwe?!”.

Członkowie Stowarzyszenia docenili niezwykłą dociekliwość Beaty Pawlikowskiej, jej śledczy zmysł oraz chęć uzdrawiania zaistniałej sytuacji. Książka niezaprzeczalnie zasługuje na uwagę i chociażby jednokrotne przeczytanie. Uwaga! Po jej lekturze możesz już nigdy więcej nawet nie spojrzeć na mijanego w sklepie batonika.

Zachęcamy do lektury! 🙂