Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Złoty Katalog

Dnia 15 września 2016 r. na zebraniu Stowarzyszenia „Wartościowa Książka” – Kapituła Stowarzyszenia jednogłośnie uchwaliła wpis następujących publikacji do Złotego Katalogu Wartościowych Książek:

**************

Dnia 26 lutego 2017 r. ww. Katalog rozszerzył się o dwie następne wspaniałe publikacje:

**************

Książki te zgodnie uznano za zmieniające świadomość, poszerzające horyzonty myślowe, służące rozwojowi osobowości, pozwalające stawać się coraz lepszym i doskonalszym człowiekiem.

Wkrótce ukażą się na naszej stronie recenzje ww. publikacji.

zloty-katalog-stowarzyszenia-wartosiowych-ksiazek


Dodaj komentarz

Na Zdrowie!

Dnia 17 grudnia 2016 r. podczas Wigilii wiejskiej w Kwiejcach Nowych Posłanniczka Stowarzyszenia „Wartościowa Książka” wręczyła zgromadzonym nań Rodzinom książki doktor Ewy Dąbrowskiej pt.”Przywracać zdrowie żywieniem”.

Co prawda powyższa książka nie została wpisana przez Kapitułę Stowarzyszenia do kategorii Książek Wartościowych, ale ze względu na spektakularne efekty osiągane w wyniku stosowania diety owocowo-warzywnej opracowanej przez Panią doktor Ewę Dąbrowską i związaną z tym możliwość wyleczenia nawet najcięższych, uznanych przez medycynę konwencjonalną za tzw. nieuleczalne, chorób – książka ta bez wątpienia zasługuje na uwagę. Można wręcz powiedzieć: lektura obowiązkowa dla każdego, kto myśli poważnie o swoim zdrowiu.

przywracac-zdrowie-zywieniem-ewa-dabrowska-wartosciowa-ksiazka