Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Głosujemy na Rodowe Posiadłości!

Projekt Rodowe Posiadłości

Czy znacie ideę Rodowych Posiadłości?

Mówiąc w skrócie polega ona na tym, że człowiek wchodzi w posiadanie kawałka ziemi (min. 1 ha) i przywraca jej pierwotne piękno, tworząc jednocześnie swój własny kawałek raju. Sadzi ogrodzenie z żywych drzew i krzewów, kopie staw, część działki zalesia, a na pozostałej buduje ekologiczny dom, zakłada sad oraz bioróżnorodny warzywnik.

Więcej o tej idei można poczytać w książkach Władmira Megre z serii „Dzwoniące Cedry Rosji”. W Rosji powstało już ponad 370 osad złożonych z takich właśnie posiadłości. Posiadłości, które przybliżają człowieka do Natury. Posiadłości, w których człowiek odżywia się w zgodzie z Naturą.

Projekt „Rodowych Posiadłości” został zgłoszony do ogólnoświatowego konkursu na projekty, które czynią Świat lepszym. Projekt ten pomaga chronić środowisko oraz klimat, sprzyja zdrowiu człowieka i Naturze w szerokim tego słowa znaczeniu.

Rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do dnia 7 lipca. Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest wart poparcia. Dlatego też prosimy Was o Wasze głosy. Każdy głos ma znaczenie. To jest głos na lepsze jutro:

https://youforg20.deutschland.de/en/family-homesteads-russia

***********

Rodowa Posiadłość jest indywidualną małą Ojczyzną. Bliskie relacje życia w niej – to relacje ukształtowane więzami krwi i jednością Ducha. Każda rodzina buduje swój mały raj na jednym hektarze ziemi ogrodzonym nie przez wielkie tradycyjne ogrodzenie, ale przez ogrodzenie, które żyje. Przytulny, jasny dom, owocowy sad, staw z czystą wodą i ogród warzywny. Tutaj ludzie mogą kształtować najlepsze warunki do życia, twórczej pracy i wychowywania dzieci.

Ta idea skierowana też jest do władz państwowych, aby na poziomie legislacyjnym przydzieliły dożywotnio jeden hektar ziemi każdej chętnej rodzinie, tak aby mogła ona założyć własną Rodową Posiadłość. Ziemia jest przydzielana w dożywotnie władanie bez prawa do sprzedaży, ale z możliwością przekazania w drodze dziedziczenia. Produkty wytwarzane w Rodowej Posiadłości nie powinny podlegać żadnemu opodatkowaniu.

Koncepcja ta została opisana w książkach Władimira Megre z serii „Dzwoniące Cedry Rosji”.

Jest to koncepcja świadomego życia na ziemi, w zgodzie ze sobą i Naturą. Idea ta pozytywnie rezonuje z mieszkańcami wielu krajów, w których książki te zostały opublikowane: w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Europie. Sam pomysł pojawił się ponad 15 lat temu. Rodowe Posiadłości łączą się razem w Osady. Dzisiaj w samej Rosji znajduje się ponad 370 Osad – nowych wspólnot składających się z Rodowych Posiadłości – i ich liczba rośnie z każdym rokiem. Ponad 40 000 rodzin zaczęło prowadzić zdrowy tryb życia, zakładać ogrody i sadzić kwiaty, obracając swój hektar w kwitnące oazy. Nie każdy kraj ma wystarczająco dużo ziemi, ale są kraje w których ziemia leży odłogiem i te kraje mogłyby przyjąć ludzi, którzy są zainteresowani kreowaniem własnych Rodowych Posiadłości.

Mieszkańcy Osad pochodzą z różnych warstw społecznych, wyznań religijnych, grup wiekowych i narodowości. Kreowanie tych Osad to znak, że droga życia ludzkiego społeczeństwa zaczyna się rozwijać. Ludzie poprawiają stan środowiska oraz znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia między sobą. To, co ich łączy to idea przemienienia tej planety w kwitnący ogród.

Aby projekt „Rodowych Posiadłości” się rozwijał, chcielibyśmy przeznaczyć połowę z wygranej nagrody na organizowanie podobnych konkursów, a drugą połowę na nakręcenie filmu o Rodowych Posiadłościach. W tym filmie opowiemy o tej koncepcji oraz pokażemy jak życie osoby, która wybrała taką drogę ulega przemianie. Dzięki temu filmowi będziemy mieli możliwość dotrzeć do tak dużej liczby ludzi na całym Świecie jak to tylko możliwe. To może zmienić ten Świat na lepsze i pomóc chronić środowisko naturalne. Podsumowując, ludzie w Osadach traktują Naturę z wielką troskliwością: wzbogacają opuszczoną ziemię i zasadzają ogromną ilość drzew i kwiatów. Oni tworzą nowy świat, taki w którym nie ma agresji, wojny ani przestępstw.

źródło: http://vmegre.com/events/38118