Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Konferencja czytelnicza z Władimirem Megre

Wladimir-Megre-Konferencja-Praga-2017

Dnia 16 września b.r. odbyła się w Pradze konferencja czytelnicza z Autorem serii „Dzwoniące Cedry Rosji” – Władimirem Megre. Spotkanie to zgromadziło Czytelników „zielonych książek” z terenu całej Europy. Było na nim również obecne przedstawicielstwo Stowarzyszenia Wartościowa Książka.

Konferencję zainaugurował występ czeskich Bardów oraz przemowa powitalna Organizatora. Poszczególne części ponad sześciogodzinnego spotkania urozmaicały występy muzyczne z pozytywną muzyką oraz prezentacja naturalnych produktów wytwarzanych w czeskich posiadłościach rodowych. Gwoździem programu były wypowiedzi Władimira Megre o swoich przeżyciach, przemyśleniach i doświadczeniach wynikających ze spotkań z Anastazją oraz jego odpowiedzi na pytania Czytelników.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć niniejszego spotkania należy uznać jednomyślną chęć skierowania przez zgromadzonych do czeskiego rządu projektu Ustawy o nieodpłatnym przydziale każdej chętnej rodzinie jednego hektara ziemi celem założenia na nim swojej Rodowej Posiadłości.

Ogromne zainteresowanie Konferencją (bilety wyprzedano na długo przed jej rozpoczęciem, Czytelnicy przybywali mimo tego faktu licząc na wstęp, a sala konferencyjna „pękała w szwach”), jak również jednomyślność w podjęciu uchwały o konieczności przedstawienia ww. projektu ustawy – niewątpliwie wskazują na wzrost zainteresowania ideami zawartymi w książkach z tzw. potocznie serii „Anastazja”. Może to świadczyć o oddolnym kształtowaniu się całkowicie nowych trendów nowego stylu życia, w które angażują się całe społeczności.

Więcej na: http://vmegre.ru/events/