Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Nathaniel Branden w kręgu Wartościowych Książek

Branden-6-filarow-poczucia-wlasnej-wartosci

W miesiącu listopadzie b.r. członkowie Stowarzyszenia „Wartościowa Książka” podjęli decyzję o wpisie książki Nathaniela Brandena pt.”Sześć filarów poczucia własnej wartości” do Złotego Katalogu Wartościowych Książek.

W opinii członków stowarzyszenia „Sześć filarów poczucia własnej wartości” to taka potęga podświadomości w stricte psychologicznym, naukowym wydaniu. Książka ta porusza wiele ważnych kwestii wśród których za najważniejsze można uznać pielęgnowanie poczucia własnej wartości u dziecka, samoakceptację, asertywność oraz wyznaczanie życiowych celów. Lektura Nathaniela Brandena zachęca do rozwoju osobistego, do brania odpowiedzialności za własne życie, kładzie nacisk na działanie, prawość oraz świadome życie. Niby wszystko co już znamy i o czym większość z nas doskonale wie, ale głęboka analiza przez Autora tych kwestii zasługuje, naszym zdaniem, na uwagę. Zastrzeżenia członków stowarzyszenia wzbudziła przedstawiona przez N. Brandena historia ludzkości, w sc. ta dalsza, oraz – jak odnieśliśmy wrażenie – pochwała współczesnej, tak często budzącej obawy, technologii przemysłowej.

Niemniej jednak uznaliśmy, iż treści zawarte w tej książce są na tyle wartościowe, że warto zatrzymać się nad tą lekturą na dłużej. Z pewnością pomoże ona w analizie własnego wnętrza i zmianie siebie na lepsze.